No058清纯女酮体如玉雪白嫩肤写真套图59P嫩模果团网

No058清纯女酮体如玉雪白嫩肤写真套图59P嫩模果团网

阳明病,心下硬满不可攻,攻之利遂不止。先厥后发热,则真阳回而利止。

 言此条不可攻,则上条可攻,愈有下手。犹有老弱及血气两虚之人,不宜用此。

发毒见太阳表症,当以败毒散。结胸者项亦强,如柔痉状,下之则和,宜大陷胸汤。

心下满,口不欲食,大便硬,里症也。如有一毫头痛恶寒,尚在太阳,便是表证未罢,不可攻里。

故仲景麻黄汤,但治冬月太阳表邪之衄;东垣黄芩犀角汤,治四时里热之衄,兼治内伤之衄。此一节,必待汗而愈也。

惟毒久遏,凶多吉少。若有表邪,加各经散表之药。

Leave a Reply